Parkerings bevakning

Nytt bevakningsbolag från och med 27/4-21 är Securitas i och med att dom köpt upp PolarPark

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Comhem blir Tele 2

Comhem och Tele2 går nu ihop och kommer heta Tele2

Läs mer här

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Takskottning

Det kommer skottas av taken på framsidan mot genvägen till veckan.
Var uppmärksam när ni ska gå ut och in i lägenheten.
Det är bra om man plockar bort på cyklar, barnvagnar, leksaker mm på altanen, så dom inte går sönder om grejorna hamnar under snön.

//Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information från ComHem, 8 september utgår det analoga sändningarna

Den 8 sep 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt – Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och?de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen.?Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?
Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.

Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som bor i en fastighet ansluten till Com Hem dessutom skapa ett konto för Comhem Play, helt utan extra kostnad. Då kan du se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play.

Mer information
All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 8 september för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Länk information

Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Carportar

Till veckan så börjas det målas om frontbalken och stolparna på framsidan av carportarna.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Altandörrar

Det har uppkommit problem med låshandtag och tätningslister till altandörrar.

Styrelsen har anlitat HÖ-Allbygg för åtgärder.

Styrelsen vill därför att du kontrollerar din altandörr och rapporterar till styrelsen styrelsen@freja2.se om det finns brister.

Ta gärna ett foto eller lämna denna lapp med synpunkter i brevlåda 24

Svara senast 2020-05-25

Mvh

//Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sopning framför carportar

Dom ska snart komma och sopa framför carportarna, så det är bra om ni som har carportar sopar ut grus och skräp ifrån dom.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Komplettering avloppsrör badrum

Det har uppstått ett läckage i avloppsanslutningen i ett av föreningens badrum. Styrelsen kommer därför att anlita företaget S-pipe för en justering av avloppsanslutningar i samtliga lägenheter.

Vi gör detta i förebyggande syfte och för att undvika dyra merkostnader och framtida problem för föreningens lägenhetsinnehavare.

Det innebär att man inte kan använda badrummet på övre plan i ett dygn. Avlopp i kök samt källare kan användas under reparationstiden.

Toalettvagn för berörda kommer att ställas upp.

I samband med att fiberstrumpan ska härda så kommer en liten kompressor att vara igång. Den medför ett litet oväsen.

Entreprenören meddelar när den kan slås av.

Start blir på Genvägen 16 A-B den 31/3. Därefter kommer entreprenören att lämna lapp till lägenhetsinnehavare om när de kommer samt kontaktuppgifter om det föreslagna datumet inte fungerar för lägenhetsinnehavaren. Arbetet beräknas ta 17 arbetsdagar.

Entreprenör kommer att använda huvudnyckel.

Kontaktperson på S-Pipe är Nicklas Burman 070-3043876.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Snöröjning

Styrelsen har diskuterat frågan och vi uppfattar att det finns ett missnöje kring vårt agerande och det sätt som vi hanterar den upphandlade tjänsten av underhåll av föreningen. Vi vill såklart inte att det ska finnas missförstånd kring viket ansvar föreningen, styrelsen, bostadsrättsinnehavare och upphandlade leverantörer har i olika ärenden och vi hoppas därför kunna klargöra detta.

I våra stadgar, som finns publicerade på hemsidan via http://212.18.231.130/~frejase/homepage/wp-content/uploads/2015/07/Våra-stadgar-Brf-Freja-2.pdf är det formulerat på detta sätt:
§ 30 Bostadsrättshavarens ansvar
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen

Det är i enlighet med detta som vi anser att varje bostadsrättsinnehavare, tillika delägare i vår gemensamma förening, behöver ta sitt ansvar att sköta underhåll på de delar i föreningen som denne förfogar över för att inte vår gemensamma egendom ska ta skada. På samma sätt som vi alla är delägare i Freja 2 och har ansvar för att underhålla och ta hand om våra lägenheter på ett sätt som inte skadar föreningen så gäller detta för de carportar som ingår i beståndet.

Vi har upphandlat skottning av gemensamma ytor och följer upp vår leverantör för att detta ska fungera så smidigt och bra som möjligt. I den tjänsten ingår inte att leverantören ska handskotta den lilla snövall som oundvikligen blir mellan stolparna i carporten när skottning sker. Om en som nyttjar carporten inte tar bort den lilla drivan så kommer det förr eller senare att bildas en is-vall som skapar risk för att vatten smälter och rinner in i carporten och i värsta fall in i förråden. Varje bostadsrättsinnehavare som förfogar över en carport bör därför se till att sköta underhåll så att detta inte sker.
Om det är föreningens önskan att utöka tjänsten skottning och även inkludera handskottning av snökanter etc så behöver vi göra en ny upphandling och även se över kostnaden för detta, vilket vi gemensamt får betala för.
Styrelsen består av grannar som på sin fritid arbetar för föreningens bästa. Vi ser inte att det är hållbart att styrelsen ska ta över större del av arbetet med underhåll, särskilt inte underhåll av det slag som är tidskritiskt (exempelvis att skotta när det kommit mycket snö), då även styrelsen har arbeten, familjer och andra åtaganden. Det framstår som mest kostnadseffektivt och bäst fungerande att solidariskt ansvar gynnar alla delägare, dvs alla bostadsrättsinnehavare.

Om man inte vill vara med och ta det gemensamma ansvaret för föreningen utan vill ha de fördelar det innebär att bo i hyresrätt, så kanske man istället ska överväga den bostadsformen. Om man är intresserad av att vara med och utveckla föreningen framåt och hjälpa till att ta ansvar för att våra gemensamma investerade resurser förvaltas på bästa sätt så går det bra att engagera sig i styrelsearbete eller på annat sätt ställa del av sin fritid till förfogande.

Med vänlig hälsning //Styrelsen Freja 2

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Laddning av elbilar/elhybrider

I nuläget så är det tillåtet att ladda sin elbil/ elhybrid i motorvärmaruttagen för max 10 amp, med egen införskaffad och godkänd Schuko laddare.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar