Snöröjning

Styrelsen har diskuterat frågan och vi uppfattar att det finns ett missnöje kring vårt agerande och det sätt som vi hanterar den upphandlade tjänsten av underhåll av föreningen. Vi vill såklart inte att det ska finnas missförstånd kring viket ansvar föreningen, styrelsen, bostadsrättsinnehavare och upphandlade leverantörer har i olika ärenden och vi hoppas därför kunna klargöra detta.

I våra stadgar, som finns publicerade på hemsidan via http://212.18.231.130/~frejase/homepage/wp-content/uploads/2015/07/Våra-stadgar-Brf-Freja-2.pdf är det formulerat på detta sätt:
§ 30 Bostadsrättshavarens ansvar
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen

Det är i enlighet med detta som vi anser att varje bostadsrättsinnehavare, tillika delägare i vår gemensamma förening, behöver ta sitt ansvar att sköta underhåll på de delar i föreningen som denne förfogar över för att inte vår gemensamma egendom ska ta skada. På samma sätt som vi alla är delägare i Freja 2 och har ansvar för att underhålla och ta hand om våra lägenheter på ett sätt som inte skadar föreningen så gäller detta för de carportar som ingår i beståndet.

Vi har upphandlat skottning av gemensamma ytor och följer upp vår leverantör för att detta ska fungera så smidigt och bra som möjligt. I den tjänsten ingår inte att leverantören ska handskotta den lilla snövall som oundvikligen blir mellan stolparna i carporten när skottning sker. Om en som nyttjar carporten inte tar bort den lilla drivan så kommer det förr eller senare att bildas en is-vall som skapar risk för att vatten smälter och rinner in i carporten och i värsta fall in i förråden. Varje bostadsrättsinnehavare som förfogar över en carport bör därför se till att sköta underhåll så att detta inte sker.
Om det är föreningens önskan att utöka tjänsten skottning och även inkludera handskottning av snökanter etc så behöver vi göra en ny upphandling och även se över kostnaden för detta, vilket vi gemensamt får betala för.
Styrelsen består av grannar som på sin fritid arbetar för föreningens bästa. Vi ser inte att det är hållbart att styrelsen ska ta över större del av arbetet med underhåll, särskilt inte underhåll av det slag som är tidskritiskt (exempelvis att skotta när det kommit mycket snö), då även styrelsen har arbeten, familjer och andra åtaganden. Det framstår som mest kostnadseffektivt och bäst fungerande att solidariskt ansvar gynnar alla delägare, dvs alla bostadsrättsinnehavare.

Om man inte vill vara med och ta det gemensamma ansvaret för föreningen utan vill ha de fördelar det innebär att bo i hyresrätt, så kanske man istället ska överväga den bostadsformen. Om man är intresserad av att vara med och utveckla föreningen framåt och hjälpa till att ta ansvar för att våra gemensamma investerade resurser förvaltas på bästa sätt så går det bra att engagera sig i styrelsearbete eller på annat sätt ställa del av sin fritid till förfogande.

Med vänlig hälsning //Styrelsen Freja 2

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.