Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila till adressen:
styrelsen @ freja2 . se

Ordförande:
Svein Rörnäs

Vice ordförande:
Malin Taavola

Sekreterare:
Leif lundberg

Ledamot:
Lars Wallgren

Ledamot:
Ola Christoffersson

Suppleanter:
Ulla-Britt Maria Kankanranta

Valberedningen:
Kristina Lindqvist (sammankallande)
Jan Johansson
Yvonne Lund