Felanmälan

Akuta fel inom föreningen anmäls till HSB på:
0770-33 00 50, samt meddelas styrelsen.

Om en ev vatten skada skulle inträffa/ uppkomma så ska alltid styrelsen kontaktas först.

Icke akuta fel meddelas styrelsen.

styrelsen@freja2.se